Published News

12 Do's and Don'ts for a Successful chim giả

https://docdro.id/O0hWPdf

- Trong quá trình tiêu dùng, bạn bấm giữ nút ON/OFF trong vòng 3 giây đèn LED bắt đầu sáng chính thức phiên làm cho việc. Bấm chọn chế độ rung cuộn để bắt đầu tiến hành mát xa khu vực âm vật và âm đạo. Bấm tiếp